Misí FWG atlantiso je efektivně spravovat vlastní firmy, poskytovat jim zázemí silné skupiny a využívat skupinové synergie.

Michal Kvíčala

CEO Skupiny

Naše společnosti

Česká značka známá po celém světě jako přední dodavatel světelných zdrojů a osvětlení pro všechny segmenty rodinného i profesního života. Klíčovými atributy značky TESLA lighting jsou inovace a kvalita. Všechna světla z její produkce prochází sérií měření v laboratořích, aby se k zákazníkům dostalo světlo jen té nejvyšší kvality.

Obchod TESLA lighting se opírá o pět základních pilířů: retail, B2B projekty, e-commerce, export, montáže a servis.

Produktově se TESLA lighting soustředí primárně na moderní LED osvětlení. Pro rok 2022 připravuje řadu vlastních smart svítících zdrojů pod značkou TESLA lighting IN-telligence. Ačkoliv má k dispozici i vlastní systém řízení askMatrix, spolupracuje při přípravě velkých průmyslových celků s partnery jako Loxon.

V současné době intenzivně pracuje na „zdravém světle“, tedy LED osvětlení přesně kopírující denní rytmus přirozeného světla.

Světlo je jednou ze základních potřeb člověka, tudíž je toto odvětví relativně rezistentní vůči ekonomickým výkyvům. TESLA lighting se poslední dva roky restrukturalizovala v moderní firmu připravenou zvládat veškeré požadavky trhu a dostát té nejvyšší kvality. Nyní je připravena vyrůst v mezinárodní firmu světového významu.

FWG atlantiso

Focus Work Group atlantiso je investiční skupinou založenou v roce 2014 s cílem vytvořit silnou mezinárodní skupinu postavenou na oborově diverzifikovaném portfoliu firem. Od roku 2022 se soustředí pouze na technologické a technické firmy.

Skupina v současné době podniká v devíti odvětvích primárně zaměřených na technologie. Hlavními obory jsou osvětlení a energetika, telekomunikace a HVAC technologie, e-commerce, účetní a daňové služby a marketing.

Cílem každého oboru je vytvoření vlastního komplexního řetězce firem od výroby až po prodej.

FWG atlantiso je strategickým investorem. Naše firmy aktivně spravujeme a rozvíjíme.

Všechny společnosti provozujeme dlouhodobě, soustředíme se především na zákazníka, efektivitu, dlouhodobost a růst hodnoty firem.

Více o FWG atlantiso

15 firem

tvoří skupinu FWG atlantiso

9 mio €

znalecký posudek hodnoty skupiny

21%

zadlužení skupiny

Soustředíme se na firmy s unikátním produktem a službou, případně na společnosti s velkým potenciálem rozvoje a růstu. Neustále přemýšlíme a tvrdě pracujeme na tom, abychom dokázali najít příležitosti a možnosti i tam, kde mohou být ostatním skryté.

Věříme, že firma jsou zejména lidé, a to zákazníci a zaměstnanci.

Naše pracovní vztahy, a tím i celé FWG atlantiso, jsou postaveny na upřímnosti, otevřenosti, efektivitě a tvrdé práci. Jsme přesvědčeni, že pokud lidé dělají to, co je baví, jsou maximálně motivovaní a efektivní.

Základním pilířem skupiny je jednoduchost. Držíme se jednoduché struktury, zjednodušujeme obchodní modely a procesy, jdeme jednoduše za našimi cíli.

Naše Strategie stojí na třech pilířích, které vedou k vytvoření komplexních dodavatelských řetězců a oborově diverzifikovanému portfoliu firem.

Prvním pilířem Strategie je vyhledávat a majoritně vstupovat do firem, jež potřebují restrukturalizaci a zásadní změny ve fungování, avšak mají produkt či službu, která je konkurenceschopná a s možností dalšího rozvoje.

Druhým pilířem je budovat firmy od základu v oborech, které již dobře známe a umíme v nich podnikat.

Třetím pilířem Strategie je nákup firem, které sice dobře fungují, ale zapojením do skupiny a pomocí maximálního využití synergií mají potenciál velkého růstu, či globálního přesahu.

Více

Naši lidé

Michal Kvíčala

  • Majoritní akcionář
  • Předseda představenstva

Jaký jsem já, takový je můj život, má firma a lidé okolo mne.

Michala nejvíce definuje úsilí a nezměrná energie budovat, inovovat a zjednodušovat. Je pro něj důležité pracovat na sobě a neustále se osobně a profesně posouvat. Důležitými hodnotami, které zastává, jsou osobní odpovědnost, efektivita a etika.

Na začátku jeho profesní kariéry stál jako úspěšný amatérský sportovec. Účastnil se i Zimních olympijských her 2002 v americkém Salt Lake City. Byla to lekce k nezaplacení. Intenzivní vrcholový sport mu dal vytrvalost, smysl pro disciplínu a velké životní zkušenosti z cestování po světě a z komunikace s mnoha lidmi jiných národností.

Na každou situaci se vždy dívá z mnoha úhlů pohledu a spoléhá nejen na logické myšlení, ale i na intuici. Promýšlí všechny možné varianty a pracuje na několika řešeních paralelně, než se ukáže, které z nich jsou ty nejlepší. Vždy má plán, který se z dlouhodobého pohledu nemění, ale je schopen ho dynamicky přizpůsobovat aktuálním okolnostem.

Veškerý volný čas, který mu při budování FWG atlantiso zbývá, věnuje své rodině.

Slovo majoritního akcionáře a CEO

Kariéra

Klíčoví pro naše firmy jsou lidé. Pracujeme na tom, abychom vytvořili pracovní prostředí umožňující vysoký výkon, ale také nabízeli smysluplnou a naplňující činnost a podporovali dobré mezilidské vztahy.

Aleš Demjan

CHRO skupiny

Volné pozice

Chcete se stát naší součástí? Ozvěte se nám!

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.