Představení skupiny
FWG atlantiso

Focus Work Group atlantiso je investiční skupinou založenou v roce 2014 s cílem vytvořit silnou mezinárodní skupinu postavenou na oborově diverzifikovaném portfoliu firem. Od roku 2022 se soustředí pouze na technologické a technické firmy.

Skupina v současné době podniká v oblasti služeb (informační technologie, účetní poradenství a consultingu, projekce, elektro montáže), telekomunikací, výroby a distribuce (zejména světlená technika TESLA LIGHTING).

Cílem každého oboru je vytvoření vlastního komplexního řetězce firem od výroby až po prodej.

FWG atlantiso je strategickým investorem. Naše firmy aktivně spravujeme a rozvíjíme.

Všechny společnosti provozujeme dlouhodobě, soustředíme se především na zákazníka, efektivitu, dlouhodobost a růst hodnoty firem.

15 firem

tvoří skupinu FWG atlantiso

9 mio €

znalecký posudek hodnoty skupiny

21%

zadlužení skupiny

Soustředíme se na technologické firmy s unikátním produktem a službou, případně na společnosti s velkým potenciálem rozvoje a růstu. Neustále přemýšlíme a tvrdě pracujeme na tom, abychom dokázali najít příležitosti a možnosti i tam, kde mohou být ostatním skryté.

Věříme, že firma jsou zejména lidé, a to zákazníci a zaměstnanci. Naše pracovní vztahy, a tím i celé FWG atlantiso, jsou postaveny na upřímnosti, otevřenosti, efektivitě a tvrdé práci. Jsme přesvědčeni, že pokud lidé dělají to, co je baví, jsou maximálně motivovaní a efektivní.

Základním pilířem skupiny je jednoduchost. Držíme se jednoduché struktury, zjednodušujeme obchodní modely a procesy, jdeme jednoduše za našimi cíli.

Strategie

Naše strategie stojí na třech pilířích, které vedou k vytvoření komplexních dodavatelských řetězců a oborově diverzifikovanému portfoliu firem.

 • Prvním pilířem strategie je vyhledávat a majoritně vstupovat do firem, jež potřebují restrukturalizaci a zásadní změny ve fungování, avšak mají produkt či službu, která je konkurenceschopná a s možností dalšího rozvoje.
 • Druhým pilířem je budovat firmy od základu v oborech, které již dobře známe a umíme v nich podnikat.
 • Třetím pilířem strategie je nákup firem, které sice dobře fungují, ale zapojením do skupiny a pomocí maximálního využití synergií mají potenciál velkého růstu, či globálního přesahu.

Základní stavební prvky strategie FWG atlantiso

Budujeme silné a stabilní struktury, postavené na výkonných odbornících, profesionálech ve svých oborech. Zakládáme si na spravedlivém odměňování, které je nadstandardní z pohledu trhu a které se primárně váže na plnění stanovených cílů. Dlouhodobě budujeme a podporujeme tým manažerů, specialistů a TOP profesionálů, kteří jsou týmem při plnění skupinových cílů a individualisty při plnění cílů jednotlivých firem.

Věříme v budování stabilních struktur, ve kterých má každý přesně určené odpovědnosti a kompetence a je schopný se samostatně rozhodovat.

Díky tomuto přístupu implementujeme do našich firem DNA FWG atlantiso, zavádíme smysluplné, efektivní obchodní modely, finanční řízení, disciplínu, jasně dané struktury, odpovědnosti a kompetence. Naše firmy se mohou opřít o stabilitu skupiny.

Naše firmy musí splňovat základní kritéria, kterými jsou unikátní produkt nebo služba, možnost růstu a možnost expanze na zahraniční trhy.

Aktivně prosazujeme změny, nové úhly pohledu i tvorbu inovativních modelů podnikání. Věříme, že právě inovativní přístup k podnikání je prvek, který znamená úspěch.

50 mio €

plánovaná hodnota FWG atlantiso v roce 2026

Hodnoty

Úspěch vychází zkaždodenní tvrdé práce, a proto máme místo jen pro poctivé, produktivní a loajální zaměstnance.

Věříme v synergii, spolupráci a společný růst, a proto v rámci naší skupiny tvoříme výrobní řetězce od výroby, přes distribuci až po prodej koncovému zákazníkovi.

Všechny firmy ve skupině, musí dodávat produkty a služby ve stabilní a vysoké kvalitě a s maržemi v úrovni oborového standardu nebo lepšími. Ty společnosti, které nedokážou tohoto cíle dlouhodobě dosahovat buď napravíme, prodáme nebo uzavřeme.

Naší prioritou je dynamický růst raději než výplata dividend. Na běžný provoz si ale musíme vydělat.

Omezujeme byrokracii a podporujeme jednouché efektivní procesy a řešení. Optimalizace procesů a nákladů je nikdy nekončící cyklus naší práce.

Jsme investiční skupina, a proto chceme další růst financovat i pomocí externího kapitálu.

Vize

Skupina FWG atlantiso naplňuje vizi vybudování silné mezinárodní skupiny technologických firem, jejichž podnikání je primárně založeno na kvalitních produktech a službách, na hodnotě spolupráce a odpovědnosti, dlouhodobé udržitelnosti a vytváření zisků.

Firmy ve skupině FWG atlantiso mají svou identitu a autonomii, zejména v obchodě a cílení svých produktů a služeb. Zároveň dbáme na využití synergií skupiny, a to jak v oblastech nákupu, IT, administrativy, financí, facility a řízení, tak ve využití skupinového ekosystému.

Systém fungování skupiny FWG atlantiso je ekosystémem, který stojí na formování silných a dlouhodobých struktur a na tvoření ucelených řetězců podnikání. Jeho základními stavebními kameny jsou tvrdá práce, zisk, efektivita a etika. Pro FWG atlantiso je důležitá disciplína a osobní odpovědnost. Věříme, že právě toto je základem každého úspěchu.

FWG atlantiso vytváří silný firemní ekosystém, v jehož základním DNA je eticky využit každou příležitosti k zisku, růstu, expanzi a akvizici.

 • Ve FWG atlantiso tvoříme silný firemní ekosystém, který má v základech své DNA potřebu eticky využít každou příležitost k zisku, růstu, expanzi a akvizici.
 • Věříme v udržitelnost při zachování businessové logiky.
 • Věříme ve velké zisky při zachování etiky.
 • Věříme v naše lidi, lidskost a dobré vztahy při zachování efektivní práce, plnění milníků a KPI.

Historie skupiny

Skupina FWG atlantiso byla založena v roce 2014 původně pod značkou FWG. V letech 2014 až 2018 skupina působila zejména v oblasti interim managementu, strategického operativního a exekutivního řízení firem, firemních restrukturalizacích, poskytování IT integrací a IT supportu. Toto období bylo pro skupinu nesmírně důležité, protože jsme nasbírali mnoho zkušeností z různých oborů podnikání a z řady situací během životních cyklů firem. Skupina se naučila podnikat a efektivně řídit firmy napříč obory, zhodnocovat rizika a využívat obchodních příležitostí. V roce 2019 jsme začali budovat vlastní portfolio firem jako strategický investor. Od roku 2022 se soustředí pouze na technologické a technické firmy.

Cíle 2028

Hlavní  střednědobým cílem je zajistit významný růst, řízený strategickými cíli. Do roku 2028 let chceme:

 • obratově minimálně zdvojnásobit naše současné firmy v portfoliu,
 • prostřednictvím externích investorů navýšit dlouhodobý disponibilní kapitál skupiny minimálně na hodnotu 1,5 mld. Kč.
 • Rozvinout naše zaměstnance tak, aby tvořili týmy samostatných, loajálních a produktivních profesionálů. Tak nás musí vnímat naši zákazníci, uchazeči o práci i obchodní partneři.
 • Vytvořit stabilní, nákladově efektivní a diverzifikované mechanismy pro získávání externího kapitálu.
 • Vytvořit co nejkomplexnější synergický řetězec firem, využívajících konkurenční výhody skupinové synergie.