Představení skupiny
FWG atlantiso

Focus Work Group atlantiso je investiční skupinou založenou v roce 2014 s cílem vytvořit silnou mezinárodní skupinu postavenou na oborově diverzifikovaném portfoliu firem. Od roku 2022 se soustředí pouze na technologické a technické firmy.

Skupina v současné době podniká v devíti odvětvích primárně zaměřených na technologie. Hlavními obory jsou osvětlení a energetika, telekomunikace a HVAC technologie, e-commerce, účetní a daňové služby a marketing.

Cílem každého oboru je vytvoření vlastního komplexního řetězce firem od výroby až po prodej.

FWG atlantiso je strategickým investorem. Naše firmy aktivně spravujeme a rozvíjíme.

Všechny společnosti provozujeme dlouhodobě, soustředíme se především na zákazníka, efektivitu, dlouhodobost a růst hodnoty firem.

15 firem

tvoří skupinu FWG atlantiso

9 mio €

znalecký posudek hodnoty skupiny

21%

zadlužení skupiny

Soustředíme se na technologické firmy s unikátním produktem a službou, případně na společnosti s velkým potenciálem rozvoje a růstu. Neustále přemýšlíme a tvrdě pracujeme na tom, abychom dokázali najít příležitosti a možnosti i tam, kde mohou být ostatním skryté.

Věříme, že firma jsou zejména lidé, a to zákazníci a zaměstnanci. Naše pracovní vztahy, a tím i celé FWG atlantiso, jsou postaveny na upřímnosti, otevřenosti, efektivitě a tvrdé práci. Jsme přesvědčeni, že pokud lidé dělají to, co je baví, jsou maximálně motivovaní a efektivní.

Základním pilířem skupiny je jednoduchost. Držíme se jednoduché struktury, zjednodušujeme obchodní modely a procesy, jdeme jednoduše za našimi cíli.

  • Misí FWG atlantiso je efektivně spravovat vlastní firmy, poskytovat jim zázemí silné skupiny a využívat skupinové synergie.
  • Posláním FWG atlantiso je obohacovat naše zákazníky prostřednictvím našich firem.

Strategie

Naše strategie stojí na třech pilířích, které vedou k vytvoření komplexních dodavatelských řetězců a oborově diverzifikovanému portfoliu firem.

  • Prvním pilířem strategie je vyhledávat a majoritně vstupovat do firem, jež potřebují restrukturalizaci a zásadní změny ve fungování, avšak mají produkt či službu, která je konkurenceschopná a s možností dalšího rozvoje.
  • Druhým pilířem je budovat firmy od základu v oborech, které již dobře známe a umíme v nich podnikat.
  • Třetím pilířem strategie je nákup firem, které sice dobře fungují, ale zapojením do skupiny a pomocí maximálního využití synergií mají potenciál velkého růstu, či globálního přesahu.

Základní stavební prvky strategie FWG atlantiso

Budujeme silné a stabilní struktury, postavené na výkonných odbornících, profesionálech ve svých oborech. Zakládáme si na spravedlivém odměňování, které je nadstandardní z pohledu trhu a které se primárně váže na plnění stanovených cílů. Dlouhodobě budujeme a podporujeme tým manažerů, specialistů a TOP profesionálů, kteří jsou týmem při plnění skupinových cílů a individualisty při plnění cílů jednotlivých firem.

Věříme v budování stabilních struktur, ve kterých má každý přesně určené odpovědnosti a kompetence a je schopný se samostatně rozhodovat.

Díky tomuto přístupu implementujeme do našich firem DNA FWG atlantiso, zavádíme smysluplné, efektivní obchodní modely, finanční řízení, disciplínu, jasně dané struktury, odpovědnosti a kompetence. Naše firmy se mohou opřít o stabilitu skupiny.

Naše firmy musí splňovat základní kritéria, kterými jsou unikátní produkt nebo služba, možnost růstu a možnost expanze na zahraniční trhy.

Aktivně prosazujeme změny, nové úhly pohledu i tvorbu inovativních modelů podnikání. Věříme, že právě inovativní přístup k podnikání je prvek, který znamená úspěch.

50 mio €

plánovaná hodnota FWG atlantiso v roce 2026

Hodnoty

Naše hodnoty jsou pracovitost, logika, jednoduchost, etika, spolupráce a efektivita.

Věříme, že pouze ruku v ruce s tvrdou prací přijdou velké výsledky.

Ačkoliv rosteme ve velkou mezinárodní investiční skupinu, maximálně zjednodušujeme model řízení a fungování tak, abychom byli dynamičtí a efektivní.

Dbáme na to, aby největší slovo ve firmě měli lidé, kteří mají přímý kontakt se zákazníkem.

Spolupráce a synergie uvnitř týmů i mezi našimi firmami jsou základními stavebními kameny úspěchu FWG atlantiso.

Naším primárním záměrem není měnit svět. Chceme dělat to, v co věříme a dělat to nejlépe na světě. Změna světa k lepšímu pak přijde společně s tímto záměrem.

Vize

Skupina FWG atlantiso naplňuje vizi vybudování silné mezinárodní skupiny technologických firem, jejichž podnikání je primárně založeno na kvalitních produktech a službách, na hodnotě spolupráce a odpovědnosti, dlouhodobé udržitelnosti a vytváření zisků.

Firmy ve skupině FWG atlantiso mají svou identitu a autonomii, zejména v obchodě a cílení svých produktů a služeb. Zároveň dbáme na využití synergií skupiny, a to jak v oblastech nákupu, IT, administrativy, financí, facility a řízení, tak ve využití skupinového ekosystému.

Systém fungování skupiny FWG atlantiso je ekosystémem, který stojí na formování silných a dlouhodobých struktur a na tvoření ucelených řetězců podnikání. Jeho základními stavebními kameny jsou tvrdá práce, zisk, efektivita a etika. Pro FWG atlantiso je důležitá disciplína a osobní odpovědnost. Věříme, že právě toto je základem každého úspěchu.

FWG atlantiso vytváří silný firemní ekosystém, v jehož základním DNA je eticky využit každou příležitosti k zisku, růstu, expanzi a akvizici.

  • Ve FWG atlantiso tvoříme silný firemní ekosystém, který má v základech své DNA potřebu eticky využít každou příležitost k zisku, růstu, expanzi a akvizici.
  • Věříme v udržitelnost při zachování businessové logiky.
  • Věříme ve velké zisky při zachování etiky.
  • Věříme v naše lidi, lidskost a dobré vztahy při zachování efektivní práce, plnění milníků a KPI.

Historie skupiny

Skupina FWG atlantiso byla založena v roce 2014 původně pod značkou FWG. V letech 2014 až 2018 skupina působila zejména v oblasti interim managementu, strategického operativního a exekutivního řízení firem, firemních restrukturalizacích, poskytování IT integrací a IT supportu. Toto období bylo pro skupinu nesmírně důležité, protože jsme nasbírali mnoho zkušeností z různých oborů podnikání a z řady situací během životních cyklů firem. Skupina se naučila podnikat a efektivně řídit firmy napříč obory, zhodnocovat rizika a využívat obchodních příležitostí. V roce 2019 jsme začali budovat vlastní portfolio firem jako strategický investor. Od roku 2022 se soustředí pouze na technologické a technické firmy.

Cíle 2026

Cílem skupiny FWG atlantiso je dosáhnout v roce 2026 hodnoty 50 MIO EUR.

Zrealizovat nové akvizice firem do našich existujících oborů tak, abychom vlastnili celý obchodní řetězec od výroby až po prodej a dodávku zákazníkovi.

Rozvinout naši technologickou a R&D divizi tak, aby naše firmy byly inovativními hráči ve svých oborech.

Intenzivně rozvíjet naše obchodní modely tak, aby byly co nejvíce efektivní.

Budovat naše management týmy tak, abychom ve skupině měli jen profesionály ve svém oboru.

Rozvinout jednotlivé firmy tak, aby byly jedněmi z nejlepších na evropském trhu a aby velmi dobře uspěly na světových trzích.

Využít naše zkušenosti a tvrdou práci z posledních 8 let fungování skupiny a proměnit je v globální úspěch našich firem.

Více než obstát v aktuální době rychle se měnících požadavků zákazníků.

Více než obstát v aktuální době změny zavedených pořádků.

Být silným partnerem pro naše zákazníky, zaměstnance a firmy.