Slovo majoritního akcionáře
a CEO skupiny Michala Kvíčaly

Vážení, jste na webu, který Vám zprostředkovává náhled do světa FWG atlantiso. Do světa, ve který věřím a který svou tvrdou prací, holistickým přístupem a urputností mně vlastní buduji od roku 2014.

Můj přístup vychází z ideje Tomáše Bati, kterou jsem si pro sebe mírně pozměnil v následujícím duchu:

Nejdříve vybuduj sebe, pak dosáhneš všeho, co si přeješ.

Dnes je moderní citovat velikány a vytrhávat z kontextu jen ty věci, které se hodí, pak o nich mluvit a přitom zapomínat, že je nutné je žít. Mluvím o nich málo, ale o to víc je žiji.

Pokud chceme vybudovat globální firmu, nemůžeme o disciplíně, práci, plnění cílů jen mluvit a pak je chtít po ostatních. Musíme být první, na které neplatí výjimky. První, kteří půjdou příkladem. První, kteří svou prací nadchnou okolí. První, kteří ponesou odpovědnost za finální výsledek.

Nejde mi o moralizování či poučování, často ovšem kolem sebe vidím přístup „to někdo udělá“ nebo „to nějak dopadne“. Zříkat se odpovědnosti je jednoduché, ale nevede to k výsledkům. Já věřím na svoji osobní odpovědnost a neustále na ní pracuji. Využívám každou příležitost k posunu a rozvoji sebe sama i svých firem, a i když to někdy hodně bolí, přináší mi to dlouhodobě radost a uspokojení. Naučit se podnikat, úspěšně podnikat a vybudovat globální firmu, to považuji za své životní poslání.

Chci žít a žiji tak, že ničeho nelituji. Neznamená to ale tvrdost či necitlivost. Znamená to, že věci, které dělám, dělám naplno, na sto procent. Nikdy nejsem líný se zeptat, pracovat a bojovat za to, v co věřím. Když se za sebou ohlédnu, chci si být jistý, že jsem udělal maximum.

K tomuto přístupu je potřeba odvaha. K podnikání je potřeba odvaha. Odvaha a mentální smělost stanovit si, co chcete a jít si za tím. Na nic se nevymlouvat. Být zaměřený na cíl a zůstat spravedlivý a lidský. A pro toto vše dělám ve svém životě maximum.

Mým životním cílem je vybudovat skupinu firem s globálním přesahem a zásahem.

Za mým úspěchem stojí i velká podpora mé ženy a mé rodiny. Pomáhají mi, abych se mohl maximálně věnovat své práci. Mám jasně stanovené priority i čas, kdy se věnuji rodině a kdy práci. Jedno i druhé dělám vždy naplno a s plnou pozorností. Věřím, že ačkoliv mám kvůli podnikání na rodinu méně času, dokážu jim to doma všem vynahradit svou plnou pozorností v době, kdy jsem s nimi.

Takový přístup očekávám i u svých kolegů na manažerských a seniorních pozicích ve skupině.

Jsem člověk, který o sobě mluví jen velmi málo. Řídím se pravidlem, že přístup a výsledky mluví samy za sebe. Jsem si jistý, že tímto přístupem prospívám osobním i skupinovým cílům více, než kdybych se zaměřil na PR své osoby a budování vlastního jména a osobní značky. Věřím, že dobré jméno a značka se budují s úspěchy jednotlivých firem i celé skupiny FWG atlantiso.

U sebe sice zastávám tento přístup, v podnikání dobře vím, že je nutné srozumitelně a jasně komunikovat navenek i uvnitř firem. V našich firmách proto maximálně podporuji kvalitní externí i interní marketing a buduji silný interní marketingový tým FWG atlantiso. Nyní celý tento tým přesouvám i do samostatné marketingové agentury Kreema, aby bylo možné udržet standard služeb na nejvyšší možné úrovni, mít konkurenceschopné služby a aby bylo možné si dovolit zaplatit a zaměstnat ty nejlepší odborníky.

Kreema je příklad přístupu, jakým se řídím i při budování celé skupiny. Od lidí ve firmě až po jednotlivé produkty a služby musí vše uspět, vše musí mít smysl, nikde se nesmí zbytečně plýtvat energií a financemi.

Ačkoliv jsem náročný a nekompromisní při plnění cílů, jsem vždy připraven kolegům pomoci.

Mluvím nyní sice o sobě, nejdůležitější ve skupině FWG atlantiso jsou však její lidé. Uvědomuji si, že bez lidí firma neexistuje. Firma jsou především lidé.

Velmi si vážím kolegů, kteří tvrdě, efektivně, chytře a eticky pracují na společném úspěchu našich firem a dělám vše proto, aby byli motivování, a to nejen nadstandardním finančním ohodnocením, ale i možností postupu, seberozvoje a seberealizace. Chci, aby věděli, že jsou pro mě a pro skupinu nejdůležitější. Lidi, kteří oceňují tento přístup, hledáme do skupiny FWG atlantiso a na takových je a bude postaven úspěch skupiny.

Naše skupina stojí na kvalitních lidech a právě jim děkuji za naše úspěchy. Není možné představit všechny lidi, kteří se na výsledku podílejí, ačkoliv by si to více než zasloužili. Tak tedy alespoň představení TOP managementu skupiny, který je součástí tohoto webu.

Skupina FWG atlantiso dbá na rovné příležitosti a rovné odměňování, mezi patnácti TOP manažery skupiny je šest žen. Skupina FWG atlantiso je striktně apolitická.

Mým životním cílem je obklopit se kolegy a partnery, se kterými vybudujeme úspěšné a bohaté firmy.

Michal Kvíčala

  • Předseda dozorční rady
  • Akcionář