Solverita se stala partnerem výstaviště PVA Expo Praha

1. 9. 2023

aktuality ze skupiny

Společnost Solverita navázala obchodní spolupráci s výstavištěm PVA Expo Praha (na základě spolupráce s ABF a.s., kde realizujeme dodávky HW/SW). Navrhla řešení, dodala a instalovala audiovizuální techniku do konferenčních prostor výstaviště (1 velký a 2 malé sály). Jsme rádi, že jsme mohli přispět k tomu, že dané prostory patří mezi nejmodernější v Praze. Součástí dodávky byli projektory, rámová plátna, digitální mix pult, ozvučení a dekorační osvětlení a to vše zastřešené režií.  

Tato prvotní vlaštovka v nové oblasti spolupráce nám tak otevřela dveře i pro další zakázky, které jsou v plánu příští rok.