Instalace pro společnost Oresi s.r.o.

29. 2. 2024

aktuality ze skupiny

Jednou z největších výzev závěru loňského roku byla bezesporu instalace pro společnost Oresi s.r.o. Jednalo se o 9denní instalační maraton za plného provozu skladů. Zákazník řešil pokrytí svých členitých a rozlehlých budov wi-fi signálem a navíc si přál celkovou modernizaci sítě. Pro stanovení best practice řešení bylo třeba nejprve provést site-survey, jehož výsledkem byla mapa šíření signálu v prostoru a navržení a rozmístění AP a zkapacitnění infrastruktury.