Finanční řízení firem v době turbulentních změn

20. 5. 2022

aktuality ze skupiny

Jaroslav Klečka

Ve skupině FWG atlantiso, jako pravděpodobně u všech firem na trhu, řešíme denně stejnou otázku: Jak nejlépe řídit finance v této zcela nepředvídatelné době plné turbulentních změn? Pod pokličku finanční strategie FWG atlantiso nakoukneme s člověkem v této věci nejpovolanějším – s CFO (Chief Financial Officer) a současně také minoritním akcionářem skupiny panem Jaroslavem Klečkou.

 

Pociťujete dopad Covid-19 a aktuální situace ve světě na business FWG atlantiso?

Situace není pro podnikající společnosti v posledních 2 letech dobrá. Řešíme nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu – najít dnes kvalitního zaměstnance stojí hodně úsilí i financí. Firmám velmi uškodila také mnohá omezení ve spojitosti s onemocněním Covid-19, a to nehovořím pouze o těch v gastro oboru. Aktuálně řešíme nejvíce problém inflace, tedy nárůst vstupů a nákladů našich firem. Vše se bohužel promítá do finálních cen produktů a služeb.

Jak tuto nelehkou situaci řešíte?

Máme velkou výhodu. FWG atlantiso má ve svém vedení zkušené profesionály, kteří ví, co dělat, a jak firmy ve skupině dobře vést. Nikdo z těchto lidí nechtěl pouze „strčit hlavu do písku“ a čekat, až bude lépe. Bez ohledu na dění v posledních měsících přinášíme stále kvalitní produkty i služby a zákazník je u nás vždy na prvním místě.

Uvnitř skupiny FWG antlatiso jsme zajedno s finanční strategií, kdy se zaměřujeme na dvě klíčové činnosti. První z nich je kvalitní řízení cash-flow spolu s plánováním financování. Druhou, neméně důležitou, je pak strukturovaný business plán a hlídání výkonnostních driverů.

Pojďme se víc podívat na strategii spojenou s plánováním a cash-flow. Jak máte tuto činnost ve FWG atlantiso podchycenou?

Cash-flow je pro každou firmu naprosto zásadní záležitostí. Žádná společnost na světě nezkrachuje na špatné hospodářské výsledky, ale na nedostatečný peněžní tok, který může vést až k platební neschopnosti a následně i ke konkurzu. Ve stabilní době, řekněme v „předcovidovém čase“, postačovalo firmám plánovat a vyhodnocovat cash-flow na měsíční bázi. V dnešní době se tento interval zkrátil na týdny až dny.

Naše cash-flow modely v každé firmě skupiny FWG atlantiso podchycují v potřebném detailu veškeré důležité komponenty, tedy zejména stav a predikcí pohledávek spolu se závazky, obchodními i daňovými. Dále se soustředí také na hlídání splatností s automatickým upomínáním obchodních partnerů. Vedle toho počítáme nákupy strategických zásob. Samozřejmě nesmíme zapomínat také třeba na případné splátky úvěru.

Pokud to celé shrnu, důležité je nic neopomenout a provádět křížové kontroly výstupu z daného modelu na skutečná čísla z banky.

Máte plán pro situaci, kdy byste neměli dostatek financí k pokrytí všech závazků?

Pokud máme cash-flow, tak dokážeme kalkulovat, zda vše dokážeme zvládnout nebo budeme potřebovat dodatečné financování. Základním předpokladem všech našich firem je, aby byly ziskové, nebo ve výjimečných situacích pokrývaly alespoň své náklady.

Na co klademe velký důraz, je dostatečná diverzifikace. Peníze do firmy dávají jejich majitelé, dále zde hrají významnou roli bankovní úvěry a ostatní externí zápůjčky. Určitě není radno podceňovat factoringové nástroje, které nám dokáží vyřešit krátkodobé i střednědobé časové nesoulady v cash-flow a to ve splatnostech pohledávek a závazků.

Důležitost diverzifikace spočívá také v tom, že nikdy nevíte, jaké zdroje financování vám mohou náhle odpadnout. Praxe nám již ukázala, že banka dokáže kontokorent či jiný podobný produkt zesplatnit ze dne na den. Nebo nastane situace, kdy majitelé mají své peníze investované v jiných projektech.

Co doporučujete mít při řešení cash-flow „v ruce“?

Problematika řízení cash-flow je dost komplexní: od jasných a přesných reportů po ne zcela jednoduchá vyjednávání s poskytovateli financování. K tomuto všemu je třeba mít strukturovaně a přesně nachystané podklady – finanční výkazy, detaily čísel, business plány a další dokumenty. S ohledem na rychlosti změn na trhu není možné připravovat čísla pro banku několik týdnů, vše musí být připraveno v řádu dnů. Musíme tedy dokumenty zpracovávat průběžně.

Zmiňujete business plán. Doporučujete nějakou jeho konkrétní strukturu?

Business plán slouží pro vyhodnocení finanční kondice firmy a zároveň, je-li připraven v patřičném detailu, dokáže odhalit konkrétní výkonnostní drivery, na které je potřeba se zaměřit. Optimální struktura business plánu je rozdělit firmu do oddělení, činností a procesů a v těchto ucelených částech sledovat klíčové ukazatele.

Na co si dát při tvorbě business plánu pozor?

Špatně je, pokud máme v plánu položku „mzdové náklady“ bez potřebného rozlišení, kdo dělá jakou činnost. Potom mají firmy tendence na mzdy nahlížet jako na položku fixní, kterou v případě finančních trablů v krátkém až středním horizontu ponížíme. Mohou to být třeba nevyplacené bonusy. Chybou je, že neřešíme jejich podstatu.

Uvedu příklad: Pokud budeme mít odděleny činnosti skladu, interní dopravy nebo třeba účetní záležitosti, a budeme u všech sledovat přesné náklady jako je nájem, mzdy nebo příslušné služby, tak dokážeme relevantně určit, kolik nás stojí interní skladování, interní účetnictví nebo interní doprava z pohledu všech nákladů.

A co zmíněný výkonnostní driver. Jaká je jeho úloha v úspěšné finanční strategii?

Abychom dosáhli dobrých výsledků v našich finanční strategiích, je velmi důležité výkonnostní driver sledovat a měřit. Hovoříme o činnostech jako naskladnění, vyskladnění, počet závozů nebo například počet zaúčtovaných faktur. Jedině touto cestou dokážeme vyhodnotit jednotkovou ekonomiku každé části firmy a kvalifikovaně najít „úzká“ místa. Díky tomu se pak dokážeme bavit s našimi týmy o outsourcingu dílčích činností. Absence těchto detailů znamená pro manažery firmy určitou míru slepoty a následně chybovosti při zásadních rozhodnutích.

Pojďme na závěr rozhovoru vše shrnout jednou větou: Jak nejlépe řídit finance v této zcela nepředvídatelné době plné turbulentních změn?

Dělejte vše proto, abyste měli pod kontrolou cash-flow vašich firem, zajištěné potřebné financování činnosti (provozních i rozvojových) a v řízení výkonnosti firem co nejvíce omezte manažerskou slepotu, naopak co nejvíce činností převeďte do měřitelných výkonnostních ukazatelů.

Takto to my ve skupině FWG atlantiso děláme a díky tomu jsme dobře připraveni na náročné situace, která nám poslední roky přináší.