Kreema: S novým webem vstříc novým výzvám 

22. 4. 2022

aktuality ze skupiny

Full-servisová marketingová agentura, která kombinuje kreativní a analytické myšlení, má  jasné cíle: Pro své klienty vybudovat silnou značku spolu s kvalitním postavením na trhu a zvýšit prodeje produktů a služeb.  

Kreema vznikla osamostatněním interního marketingového týmu investiční skupiny FWG atlantiso, který v posledních letech zajišťoval veškeré marketingové aktivity dceřiných společností. Agentura se zaměřuje na strategický marketing, branding a design, reklamu v outdoor i online prostředí a retail marketing. Pro své klienty tvoří weby spolu s e-shopy a významnou roli umí hrát také v oblasti sociálních sítí. Za zmínku určitě stojí desítky zdařilých projektů z oblasti strategického, obsahového i výkonnostního marketingu včetně vytvoření marketingové strategie, vizuální identity a webových stránek vinařství WILOMENNA nebo rebrandingu značek ISC a Dobrá Vinice. 

Zajímá vás více? Navštivte nové webové stránky www.kreema.cz, kde naleznete detailně popsané veškeré služby, které marketingová agentura Kreema všem svým současným i potenciálním klientům nabízí. Přehledně si zde můžete prohlédnout již realizované projekty a nechybí také představení kompletního marketingového týmu.

Nových výzev se Kreema nebojí. A jak říká CEO agentury Inna Veřmiřovská
„I s malým rozpočtem můžete dosáhnout velkých výsledků, když se zaměříte na to podstatné.“